InterLOS 2010

Přípravy

Na začátku semestru přišla z Brna pozvánka na šifrovačku v teple domova Interlos. Jako místo luštění jsme nakonec zvolili kolej u Stromovky, jelikož se nikomu nechtělo trmácet se den vozem až do Velvar.

Původně jsme měli hru řešit ve čtveřici Lucka, Matěj, Michal, Tomáš. Tom měl v onen den neodkladné záležitosti mimo Prahu, a tak to vypadalo, že budeme jen tři. Jaké jsme měli štěstí, když jsme při výpravě do Stínadel kontaktovali Jana Tleskače ochotného nám s luštěním pomoci, ačkoli se ukázalo, že to nebyl JT ani M ale Petr.

Rozmístěni ve dvou pokojích, jsme túrovali své stroje k vyslání HTTP požadavku na stažení zadání první série. Chvíli po 1287864000 jsme již tiskli zadání.

1. série

Původním záměrem bylo použít program na mřížku, který měl Michal už z dřívějška, ale nakonec se ukázalo rychlejší napsat jej znovu, než upravovat starý. Zde se dalo trochu času ušetřit.

Srdce, krkavice, červená, čtyři písmena ? to musí být krev, shodli jsme se při celotýmovém brainstormingu, kéž bychom spolehlivě odhalili morseovku.

Písmena ze čtverce jsme po chvíli snadno zjistili. Jako mnohem záludnější se ukázaly ovečky. Řešení, jež jsme zkoušeli a po hře diskutovali muselo být správně, přesto se lišilo od vzorového.

Z S-kových úloh jsme se rozhodli věnovat provázkům a videu po tom, co Matěj prohlásil, že Čáry a tečky řešit nemůže, jelikož už je jako org Tmou viděl.

2. série

Snadno jsme vyřešili úlohu P6. Podobně se nám podařilo vyluštit i logickou čtyřku a šestku. Rozdělením práce v týmu jsme získali i odpověď na šestou S-kovou šifru. Dále jsme se věnovali dořešení piškvorkové úlohy z první sady a začali jsme implementovat řešení hledající nejkratší cesty v podivném grafu úlohy P5.

Boat-dilema

Už jsme ani nestihli využít všechen čas na druhou sérii, protože nás Matěj pozval na boat-party na Vltavě. Byli jsme na vážkách, zda hru dokončovat anebo se jít oddávat světským radovánkám. Velmi labilní situace ? Lucka by skončila, kdyby skončil Michal, Michal chtěl skončit, pokud skončí Lucka. Nakonec zesílením fluktuací informačního šumu jsme se rozhodli hru všichni přerušit a odejít na parník (kdoví, jak by toto dopadlo, kdyby byl Michal věděl, že v okamžiku odchodu jsme byli průběžně pátí).

Proč si nezvolit k ohodnocení našeho výkonu třeba takovou metriku, jež říká, že přibližně za polovinu času jsme stihli vyřešit šifry, které nás vytáhly těsně k půlce žebříčku.