Cartotrophy 2012

Přirozený výběr promazal z mé paměti vše nepodstatné a z celé hry ve mě zůstalo těchto několik momentů:

  • Organizátoři mají na sobě prasátkovsky růžová trička.
  • První šifra – jako tradičně přednáška – byla v ruštině.
  • Jejím řešením bylo najít v areálu PřF muže (orga) venčícího kočárek. I co se nestalo, v onom čase na onom místě kromě kočárku s šifrou jezdil ještě jeden. A tak ho org musel v těsném závěsu sledovat:-)
  • Velmi vehementně jsem na druhé šifře tvrdila, že Chorvatsko je členem EU a ostatní mi bohužel uvěřili.
  • V nevímkolikáté šifře si povídali dva pánové. A jsem hrdá na to, že jsme jejich totožnost odhalili stejně rychle jako Googl.
  • Na další šifře v hospůdce jsme si objednali halušky, neboť šifra vypadala časově náročně. Během chvilky jsme zjistili, že opak je pravdou, a halušky jsem odobědnali.
  • Nejúžasnější byla atmosféra v cíli, kde jsme s dalšími týmy hráli Aktivity a další týmy nás pozorovaly a smály se. Jako dědictví této šifrovačky hrajeme Aktivity ve stejné sestavě čas od času ještě dnes.
  • Růžovými tričky to začalo. A pro nás i skončilo:-)